ПРОГРАМА „ИНТЕНЗИВЕН КУРС ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПЛАВЕН ГОВОР”

ОСНОВНА ЦЕЛ

•да се разкрие същността, причините и начините за терапия на заекване в горна училищна и зряла възраст, съобразно с индивидуалните характеристики на личността

ВРЕМЕТРАЕНЕ

• 10 дни /непоследователни/

Програмата включва:

  • Запознаване на  лицето с проблем с всички известни начини и техники за корекция на заекване
  • Подготовка на клиента за самостоятелно справяне със затруднението, така че да не се налага директна терапия, която обикновено е с неопределено и дългосрочно времетраене /от 6 месеца до 2 и повече години/
  • Запознаване със съвременните инструментални методи за корекция на заекване и тяхното приложение в хода на курса:

-      Говорни асистенти, създадени специално за корекция на заекване, с доказана ефективност – VoiceAmp, професионална софтуерна програма DAF FAF ASSISTANT

-      FM-системи за комуникация

-      Мултимедийни приложения и програми

  • Предоставяне на клиента на практически материали в края на курса:

-      Индивидуална програма за автотерапия

-      Електронен метроном

-      Мултимедиен тренажор за формиране на плавен говор

-      Печатни материали и литература

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЕДНА ТЕРАПЕВТИЧНА СРЕЩА: 2 астрономически часа

Цена на курса: 480лв.*

*цената включва „Мултимедиен тренажор за формиране на плавен говор“, който като отделен продукт може да бъде закупен от онлайн-магазина на logoped-plovdiv.com

 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ – GSM 0894 74 88 16, Ивелина Стаменова /Управител/