Финансиране “Комплексна терапия”

Фондация “С ИВВЕНА” обявява :

Във връзка с една от основните цели на своето създаване, а именно подкрепа на деца с езико-говорни затруднения и тяхната превенция,

Фондация „С-ИВВЕНА“ Пловдив, ще финансира със собствени средства 30% от  терапията на деца със специални образователни потребности, които са от социално-слаби семейства.
Инициативата е по проект за „Ранно детско развитие и превенция на езико-говорни нарушения в детска възраст“.

Работата с децата ще се провежда в центъра на Фондацията в град Пловдив – „Логопедичен и Монтесори Център „С-ИВВЕНА“ под супервизията на специалисти с дългогодишен професионален опит.
За всяко дете одобрено по проекта се  предоставена възможност за ползване на следния пакет услуги:

-безплатен първичен преглед и оценка нуждите на детето от терапия;

-индивидуална работа с логопед;

-индивидуална работа с психолог;

-индивидуална работа със специален педагог;

-допълваща групова терапия по Монтесори метод;

-родителско консултиране и обучение за ко-терапия /работа с детето в домашни условия/;

Фондация С-ИВВЕНА финансира 30% от предоставените терапевтични услуги за дете, като екипът специалисти преценя и обсъжда със семействата от каква форма на терапия се нуждае детето им на първично консултиране и планират предстоящата терапия спрямо нея.
Подаване на заявки за кандидатстване и одобрение на дете по проекта се приемат на електронната поща на Фондацията –
sivvenafoundation@abv.bg

При получаване на одобрение за включване на дете по проекта, родителите заплащат остатъка от 70% от цената за конкретна терапевтична услуга, като формата на терапия се определя индивидуално за всеки случай, след извършване на първична консултация.

Одобрение се получава в рамките на 5 работни дни от датата на подаване на заявлението.
Остатъкът от 70% за терапевтични услуги, която семействата ще заплащат е както следва:

  •  12,60лв. за 30-мин индивидуална сесия със специалисти логопед/психолог и/или специален педагог;
  •  23,45лв. за 60-мин индивидуална сесия със специалисти логопед, психолог и/или специален педагог; в това число Монтесори метод;
  •  12,60лв. за 2 астрономически часа групова терапия по Монтесори метод;
  •  23,45лв. за работа с родители /1 астрономически час/;

ИЗИСКВАНИЯ

По проекта могат да кандидатстват само семейства, чиито деца
- не са посещавали до момента Центъра;
- имат задръжка в езико-говорното развитие /ограничен говор или липса на такъв, аграматична реч, беден речник, трудно се изразяват, разказват, имат трудности със запаметяване на числа и букви, говорят неразбираемо/;
- деца с емоционални и поведенчески нарушения, спектъра на аутизма, ХАДВ, други.
- са на възраст между 2 и 7 години;

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА МЯСТО, В ЦЕНТЪРА

ИЛИ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК - Формуляр кандидатстване: Комплексна терапия