Програма ДЕЦАТА АУТИСТИ е насочена към комплексна терапия, обучение и подобряване качеството на живот на децата с генерализирани разстройства на развитието.

Програмата включва работа в екип със специалисти логопед, специален педагог,  психолог, невролог, рехабилитатор,  както и паралелна работа със семейството.

За всяко дете се разработва индивдуална терапевтична програма, включваща:

-  Монтесори метод

-  Обучение в алтернативни системи за комуникация – С.К.О.К.,  ТEACCH

-  Приложен поведенчески анализ

-  Работа в сензорна стая

-   Двигателна рехабилитация

-   Ерготерапия

За семейства, които пътуват от далече, се предвиждат интензивни курсове, включващи:

-   Комплексна оценка на развитието и препоръки

-   Ежедневна пряка терапия в продължение на 10 дни или разпределно в 5 уикенда

-   Изготвяне на програма за ко-терапия и обучение на родителите

-   Контролни консултации през няколко месеца

-    Възможност за дистанционна супервизия от специалистите

За записване натиснете тук